Strona główna
Narzedzia chirurgiczne i sprzet medyczny
 
 

 

Pielęgnacja narzędzi chirurgicznych

 

Pielęgnacja narzędzi chirurgicznych rozpoczyna się już na etapie ich zamawiania u wybranego dostawcy. Naszym podstawowym celem jest to, aby zakupione narzędzi były trwałe, sprawne i użyteczne w określonym przez nas czasie. Ponieważ nie ma narzędzi funkcjonujących w sposób bezterminowy musimy przyjąć pewien czas przydatności dla naszej praktyki.

Narzędzia chirurgiczne zużywają się z różnych przyczyn np.:

- niewłaściwe mycie, dezynfekcja lub sterylizacja;

- niewłaściwe używanie tj. nie do tych czynności, do których zostały skonstruowane;

- niewłaściwe ich wykonanie ( wyprodukowanie);

- niewłaściwe ich przechowywanie i magazynowanie.

Są to najważniejsze, ale nie jedyne powody zużywania się narzędzi chirurgicznych. Obecnie wyjaśnimy pierwszą wymienioną przyczynę zużycia narzędzi tj. niewłaściwe mycie, dezynfekcję lub sterylizację.

Każde narzędzie, w tym również nowe powinno podlegać procedurze dezynfekcji, mycia i sterylizacji.

Narzędzia nowe:

Narzędzia nowe mają wiele zabrudzeń technologicznych wynikających ze stosowanej do ich produkcji technologii np. w technologii szlifowania i matowania stosuje się materiały ścierne pozostające na powierzchniach narzędzi np. pył od taśm ściernych lub proszek porcelanowy po procesach matowania. Na koniec procesu technologicznego narzędzia z tzw. zamkami, czyli miejscami połączenia dwóch części narzędzi np. kleszczyki, nożyczki, kleszcze do kości i podobne są w zamkach oliwione specjalnym olejem technicznym. Wszystkie wymienione fakty powodują, ze narzędzia nowe należy zdezynfekować i dokładnie umyć. Należy pamiętać, ze do mycia i dezynfekcji należy stosować środki wskazane przez producentów tych środków a nie producentów narzędzi. Producenci narzędzi mogą przekazać pewne ogólne wskazówki, co do typu środków, ale wybór konkretnego środka do mycia i dezynfekcji należy do właściciela narzędzi na podstawie oferty producenta środków do mycia i dezynfekcji. Po dezynfekcji i umyciu należy pamiętać, aby ostatnie mycie było w wodzie zdemineralizowanej, co pozwoli uniknąć na narzędziach wskutek niedokładnego ich umycia.

 

Narzędzia użyte:

Narzędzia chirurgiczne użyte (brudne) należy jak najszybciej zdezynfekować najlepiej od razu ze środkiem myjącym. Pozwoli to na uniknięcie przysychania do powierzchni narzędzi różnych pozostałości po operacji np. białka, trudnego do usunięcia w późniejszym czasie. Następnie myjemy narzędzia w wodzie bieżącej wraz z ich czyszczeniem szczoteczkami z tworzywa sztucznego i na koniec myjemy w wodzie zdemineralizowanej. Na tym etapie należy zwrócić uwagę, aby narzędzia były myte delikatnie i była stosowana woda zdemineralizowana. Nie zastosowanie się do tych wymagań skutkuje posiadaniem przez narzędzia plam na ich powierzchniach, trudnych do usunięcia.

 

Po procesie mycia narzędzia chirurgiczne dokładnie suszymy ręcznie lub mechanicznie. Po wysuszeniu narzędzia obrotowe otwieramy i rozpoczynamy przygotowania do sterylizacji. W procesie sterylizacji należy zwrócić uwagę na to, aby narzędzia nie utrudniały wzajemnie dostęp pary, aby narzędzia obrotowe były w zamkach naoliwione i aby para posiadała wymagane wіaњciwoњci w zakresie jej czystości. Zachowanie tych zasad pozwoli zapobiec niszczeniom mechanicznym narzędzi, korozji dotykowej oraz plam na narzędziach spowodowanych niewłaściwą parą.    

pon,20 listopada 2017 r.